UKS Jantar Gdynia
Image 1Image 1Image 1Image 1Image 1Image 1

Rada rodziców

DOPŁATY DO ZAWODÓW 2023

Data publikacji: 2023-02-18

Zarząd Klubu na Zebraniu w dn. 18.02.2023 Uchwalił wysokość dopłat do zawodów obowiązujących w 2023 roku.

Zarząd wziął pod uwagę wzrost kosztów zakwaterowania , wyżywienia oraz opłaty startowej na zawody w 2023 roku.

Uchwałą Zarządu nr 1/2/Z/2023 z dn.18.02.2023 uchwala się poniższe stawki dopłat za zawody w 2023 roku  :

1.     ZAWODY z kalendarza PZG :

  1. Zawody w Gdyni/Rumi niezależnie od ilości dni - 100zł

 ( Wyjątek stanowią zawody międzynarodowe Baltic Junior Cup , do których dopłata zostanie Uchwalona na kolejnym Zebraniu Zarządu Klubu) .

  1. Zawody wyjazdowe- 2dniowe wyjazdy- 200zł + 100% kosztów podróży dziecka
  2. Zawody wyjazdowe- 3dniowe wyjazdy- 250zł+ 100% kosztów podróży dziecka
  3. Zawody wyjazdowe -4dniowe wyjazdy- 300zł + 100% kosztów podróży dziecka

 

Klub pokrywa koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenerów oraz dopłaca do kosztów pobytu /startowego zawodniczek .

 

2.     ZAWODY TOWARZYSKIE

Kalkulacja dopłat do zawodów towarzyskich, w przypadku ich wysokich kosztów będzie kalkulowana odrębnie i wysokość dopłat może być wyższa niż zawodów z kalendarza PZG ( pkt.1) .

 

3.     ZAWODY MIĘDZYNARODOWE ZAGRANICZNE – ich kalkulacja jest dokonywana przez Zarząd Klubu indywidualnie do każdego wyjazdu.

 

UWAGA ! Dopłaty do wyjazdów na zawody płatne są na konto KLUBU UKS Jantar Gdynia minimum najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem.

 Stawki obowiązują od 20.02.2023 do odwołania .

 

 

powrót do listy